Kurs/PriserProduktkategorier:    Kurs   Overgangskurs   PraksisloggKurs:Opplæringskontorer og medlemmer av Nelfo får medlemspris.
Offentlige videregående skoler har egne avtaler, ta kontakt!

Prisene gjelder pr. lisens. En lisens kan ikke brukes av flere enn 1 person.
Vi kan formidle nettlærer mot et tillegg på kr 9000
Navn Pris Medlemspris Bokpakke
Elektrisiteslære 5770,- 3465,- 581,- Mer info.. Bestill
VG2 Elenergi og ekom 8112,- 4866,- Mer info.. Bestill
VG2 Telekom 8112,- 4867,- Mer info.. Bestill
VG3 Elektrikerfaget rev. 2022 8112,- 4867,- 1868,- Mer info.. Bestill
VG3 Energimontørfaget 2022 8112,- 4867,- Mer info.. Bestill
VG3 Energioperatørfaget 2022 8817,- 4999,- 4283,- Mer info.. Bestill
VG3 Heismontør 2022 8112,- 4867,- Mer info.. Bestill
VG3 Telekommunikasjonsmontørfaget 2022 8112,- 4867,- 2676,- Mer info.. Bestill

Praksislogg:

Navn Pris Merknad
VG3 - Praksislogg Automatisering 420,- Bestill
VG3 - Praksislogg Dataelektroniker 420,- Bestill
VG3 - Praksislogg Elektriker 0,- Kr. 420,- hvis det ikke bestilles tilhørende teorikurs innen 15 måneder Bestill
VG3 - Praksislogg Elektroreparatør 420,- Bestill
VG3 - Praksislogg Energimontør 0,- Kr. 420,- hvis det ikke bestilles tilhørende teorikurs innen 15 måneder Bestill
VG3 - Praksislogg Energioperatør 0,- Kr. 420,- hvis det ikke bestilles tilhørende teorikurs innen 15 måneder Bestill
VG3 - Praksislogg Heismontørfaget 0,- Kr. 420,- hvis det ikke bestilles tilhørende teorikurs innen 15 måneder Bestill
VG3 - Praksislogg IT - driftsfaget 420,- Bestill
VG3 - Praksislogg IT - utviklerfaget 420,- Bestill
VG3 - Praksislogg Kulde og varmepumpeteknikkfaget 420,- Bestill
VG3 - Praksislogg Låsesmedfaget 420,- Bestill
VG3 - Praksislogg Produksjonselektroniker 420,- Bestill
VG3 - Praksislogg Signalmontør 420,- Bestill
VG3 - Praksislogg Tavlemontørfaget 420,- Bestill
VG3 - Praksislogg Telekommunikasjonsmontørfaget 0,- Kr. 420,- hvis det ikke bestilles tilhørende teorikurs innen 15 måneder Bestill
VG3 - Praksislogg Togelektrikerfaget 0,- Kr. 420,- hvis det ikke bestilles tilhørende teorikurs innen 15 måneder Bestill
VG3 - Praksislogg Ventilasjonsteknikerfaget 420,- Bestill
VG4 - Praksislogg Flysystemmekaniker - militær 420,- Bestill
VG4 - Praksislogg Avioniker - sivil 420,- Bestill
VG4 - Praksislogg Avionikk - militær 420,- Bestill
VG4 - Praksislogg Flysystemmekaniker - sivil 420,- Bestill