Kurs/Priser:

VG3 Energimontørfaget 2022For lærlinger, praksiskandidater og andre som ønsker å ta fagbrev. Kurset fører frem til eksamen: EMO3103 Forutsetter bestått VG2 Elenergi og ekom 2102.

Pris: 8112
Medlemspris: 4867
Bokpakke-pris: 2397
Bestill

Bokpakke:

Kabelanlegg Vg3 energimontør (Bokmål)
Boka inneholder blant annet jording og vern, merking, forlegning, montasje, test og feilsøking.

Utgitt 2023


ISBN:978-82-8459-008-0 (Bokmål)
Antall sider:170
Forfattere:Johansson Magnus, Brandtun Hans, Espeland Kåre
Emner:Elkraft, Fordelingsnett, Installasjon, Jording, Kabling, Kommunikasjonsanlegg, Lynvern, Lys, Overspenningsvern, Vekselstrøm, Anleggsdokumentasjon, Energimontør
Linjer:Vg3 elektro, Vg3 energimontør


Luftledningsanlegg Vg3 energimontør (Bokmål)

Luftledningsanlegg beskriver oppbygningen av overføringslinjer for elektrisk energi. Av innholdet kan nevnes mastetyper, ledninger, isolatorer, linjeteori, planlegging, montering, arbeidsrutiner og vedlikehold. Boka legger
stor vekt på praktiske arbeidsmetoder og har detaljerte forklaringer på hvordan man bruker verktøy og materiell.

Utgitt 2017 - revidert 2023.ISBN:978-82-8459-031-8 (Bokmål)
Antall sider:248
Forfattere:Gandrudbakken Herman
Emner:Fordelingsnett, Installasjon, Jording, Kabling, Kortslutning, Lynvern, Overspenningsvern, Sikkerhet, Vekselstrøm, Anleggsdokumentasjon, Energimontør
Linjer:Vg3 elektro, Vg3 energimontør


Stasjons- og distribusjonsnett Vg3 energimontør (Bokmål)
Boka inneholder blant annet energioverføringen, transformatorstasjoner, distribusjonsnett, nettstasjoner og lavspenningsnett, samt viktige komponenter som driftssentraler, kraft- og distribusjonstransformatorer og ulike brytere og vern.

Utgitt 2023

ISBN:978-82-8459-009-7 (Bokmål)
Antall sider:142
Forfattere:Johansson Magnus, Brandtun Hans, Espeland Kåre
Emner:Fordelingsnett, Installasjon, Jording, Kabling, Kortslutning, Overspenningsvern, Sikkerhet, Anleggsdokumentasjon, Energimontør
Linjer:Vg3 elektro, Vg3 energimontør