Kurs/Priser:

VG3 Telekommunikasjonsmontørfaget 2022For lærlinger, praksiskandidater og andre som ønsker fagbrev. Kurset fører frem til eksamen TEL 3103 Forutsetter bestått Vg2 Elenergi og ekom ELE2102

Pris: 8112
Medlemspris: 4867
Bokpakke-pris: 2676
Bestill

Bokpakke:

Telekom 2 (Bokmål&Nynorsk)
Telekom 2 dekker blant annet alarm- og informasjonssystemer, signalanlegg, adgangskontroll og strømforsyningsanlegg.

Boka er utgitt med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Utgitt 2015

Lisensen varer i ett år fra kjøpsdato.


ISBN:978-82-7345-624-3 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:298
Forfattere:Osmancausevic, Ale
Emner:Bolig, bygningsinstallasjon, tele/data-kommunikasjon, Telekommunikasjonsmontør
Linjer:Vg3 elektro, Vg3 telekommunikasjonsmontør


Telekom 1 (Bokmål&Nynorsk)
Boka inneholder blant annet offentlige og private tele- og datanett, kabler, kabel-TV-nett, anleggsarbeid, mobilt samband, satellittkommunikasjon og transmisjon. Boka behandler de ulike systemene, utstyret, planlegging, montasje, idriftsettelse, vedlikehold og dokumentasjon.

Dette er en fellesutgave.
Boka er utgitt med støtte fra Utdanningsdirektoratet

Utgitt 2015


ISBN:978-82-7345-649-6 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:444
Forfattere:Bakken Øystein
Emner:
Linjer:Vg3 elektro, Vg3 telekommunikasjonsmontør


Prosjektering av teleinstallasjoner (Bokmål)

Nye oppdaterte områder i ny utgave er bl.a. omtale av de siste kablingsnormene fra TC 215 og NEK - NEK 701, NEK 702 og NEK 703. Nye sider med informasjon om kabel-TV og tilhørende normer. Fyldig informasjon om relevante normer for felles kabling. Ny utgave er også oppdatert på sårbarhet i telenett og datasentre og bibliografi.

Utgitt 2016ISBN: 978-82-7345-657-1 (Bokmål)
Antall sider: 304
Forfattere: Klepsland, Per
Emner: Installasjon, Prosjektering, Telekommunikasjonsmontør
Linjer: Faglitteratur