Kurs/Priser:

VG2 Telekom: For praksiskandidater og andre som ønsker å ta fagbrev. Kurset inneholder oppgaver som fører frem til eksamenene: TEL3003/TEL3030 Skoler kan bestille klassesett (over 10 lisenser) til rabatterte priser.

Pris: 8112
Medlemspris: 4867
Bokpakke-pris: 894
Bestill

Bokpakke:

Kommunikasjonsanlegg Vg2 elenergi (Bokmål)

Boka dekker målene i læreplanen for programfaget data- og elektronikksystemer. Den behandler de ulike systemene, utstyr, planlegging og montasje, drift/vedlikehold og dokumentasjon. Boka beskriver teorien og de metodene og det utstyret som i dag benyttes for å montere signalanlegg. Det er oppgaver til hvert kapittel som støtter opplæringen.


Utgitt 2017

Kommunikasjonsanlegg Vg2 elenergi kan også kjøpes som Brettbok, det vil si en pdf som viser hele boka, og som kan brukes på PC og nettbrett – se https://brettboka.no/ Priser, ISBN og annen relevant informasjon for denne utgaven finnes på Brettboka.no


ISBN: 978-82-7345-612-0 (Bokmål)
Antall sider: 290
Forfattere: Bakken Øystein
Emner: Alarmanlegg, Antenne, Kommunikasjonsanlegg, Signalanlegg, Bolig, bygningsinstallasjon, tele/data-kommunikasjon, IKT
Linjer: Vg1 elektro, Vg2 elektro, Vg2 elenergiElektronikk - Grunnleggende teori (Bokmål)

Boka brukes blant annet i den videregående skolen, i voksenopplæringen og i Elskolen. Den er laget for å gi opplæring i grunnleggende elektronikk for alle som ønsker kunnskaper om dette.

Læremiddelet er utarbeidet for å dekke den grunnleggende teorien i bl.a. dataelektronikerfaget og telekommunikasjonsfaget, men kan med fordel benyttes som faktabok allerede på Vg1 elektro. Boken tar for seg emnene i analog- og digitalelektronikk.

Målet med opplæringen er at studenter, elever og lærlinger skal kunne forklare virkemåte og være i stand til å feilsøke på enkle elektroniske apparater som enkle stabiliserte lavfrekvensforsterkere, styrekretser for lys, enkle digitale styre- og tellekretser samt mikrokontrollere.

Utgitt 2017

Elekttronikk - Grunnleggende teori
 kan også kjøpes som Brettbok, det vil si en pdf som viser hele boka, og som kan brukes på PC og nettbrett – se
https://brettboka.no/ Priser, ISBN og annen relevant informasjon for denne utgaven finnes på Brettboka.noISBN:978-82-7345-665-6 (Bokmål)
Antall sider:126
Forfattere:Fosbæk Frank, Vangsnes Sverre, Venås Helge
Emner:Elektronikk
Linjer:Vg1 elektro, Vg2 elektro