Kurs/Priser:

VG2 Elenergi og ekomFor elever, praksiskandidater og andre som ønsker et fagbrev innen «sterkstrømsfagene» elektrikerfaget, energifagene, tavlemontørfaget eller elektroreparatørfaget. Kurset fører frem til eksamenen Vg2 Elenergi og ekom, (ele2102). Skoler kan bestille klassesett (over 10 lisenser) til rabatterte priser.

Pris: 7429
Medlemspris: 4457
Bokpakke-pris: 0
Bestill