Kurs/Priser:

VG2 Elenergi og ekomFor elever, praksiskandidater og andre som ønsker et fagbrev innen fagene: elektriker, energimontør, energioperatør, heismontør, elektroreparatør, signalmontør, togelektriker og telekommunikasjonsmontør. Kurset fører frem til tverrfaglig eksamenen Vg2 Elenergi og ekom, (ELE2102). Skoler kan bestille klassesett (over 10 lisenser) til rabatterte priser.

Pris: 8112
Medlemspris: 4866
Bokpakke-pris: 2963
Bestill

Bokpakke:

Elektronisk kommunikasjon Vg2 elenergi og ekom (Bokmål)

Utgitt 2023

Boka beskriver teorien, metodene og det utstyret som benyttes for å montere slike anlegg. Boka legger vekt på lover, forskrifter og normer som til enhver tid skal ligge til grunn i det daglige arbeidet. Fagarbeideren skal ha god kjennskap til reglene for helse, miljø og sikkerhet under utførelsen av arbeidet.

Læreboka inneholder teoretiske og praktiske oppgaver som både skal gjøre eleven i stand til å bruke kunnskapen han eller hun har tilegnet seg.ISBN:978-82-8459-014-1 (Bokmål)
Antall sider:486
Forfattere:Osmancausevic, Ale
Emner:Alarmanlegg, Antenne, Belysning, Bolig, Brann, Bygginstallasjon, Datateknikk, Elektronikk, EMC, FEL, Fordelingsnett, Installasjon, Jording, Kabling, Kommunikasjonsanlegg, Kortslutning, Lynvern, Lys, Overspenningsvern, Vekselstrøm, Vern, Anleggsdokumentasjon, Bolig, bygningsinstallasjon, tele/data-kommunikasjon, Elektriker , Fiberoptikk, IKT
Linjer:Vg2 elenergi og ekom


Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom (Bokmål)
Kjerneelementene fra læreplanen er integrert i læreboka. Dette skal gjøre eleven i stand til å vurdere og velge arbeidsmetoder innenfor faget blant annet med tanke på risikovurdering, personlig sikkerhet, maskinsikkerhet, datasikkerhet, miljø og bærekraft. Læreboka gir en innføring i fagområder som henter det teoretiske og praktiske grunnlaget fra mange tilgrensende fag. Fagemnene i boka må i første rekke ses i sammenheng med kompetansemålene for styresystemer og elektronisk kommunikasjon. Boka finnes også i elektronisk utgave på www.elbok.no. Se Elforlagets nettsider for mer informasjon om denne.

ISBN:978-82-8459-016-5 (Bokmål)
Antall sider:356
Forfattere:Johnsen, Svein
Emner:Belysning, Bolig, Brann, Bygginstallasjon, Elkraft, EMC, FEL, Fordelingsnett, Installasjon, Jording, Kabling, Kortslutning, Lynvern, Lys, Overspenningsvern, Prosjektering, TN-anlegg, Varme, Vekselstrøm, Ventilasjon, Vern, Bolig, bygningsinstallasjon, tele/data-kommunikasjon, Elektriker , Varmepumpe
Linjer:Vg2 elenergi og ekom


Styresystemer Vg2 elenergi og ekom (Bokmål)
Kjerneelementene fra læreplanen er integrert i læreboka. Dette skal gjøre eleven i stand til å vurdere og velge arbeidsmetoder innenfor faget blant annet med tanke på risikovurdering, personlig sikkerhet, maskinsikkerhet, datasikkerhet, miljø og bærekraft. Læreboka gir en innføring i fagområder som henter det teoretiske og praktiske grunnlaget fra mange tilgrensende fag. Fagemnene i boka må i første rekke ses i sammenheng med kompetansemålene for elenergisystemer og elektronisk kommunikasjon. Boka finnes også i elektronisk utgave på www.elbok.no

ISBN:978-82-8459-029-5 (Bokmål)
Antall sider:384
Forfattere:Andersson-Ulseth Peter
Emner:Belysning, Bolig, Bygginstallasjon, Elektromagnetiske felt, Elkraft, EMC, FEL, Fordelingsnett, Installasjon, Jording, Kabling, Kortslutning, Lynvern, Lys, Overspenningsvern, Prosjektering, Regulering, Sikkerhet, TN-anlegg, Varme, Vekselstrøm, Vern, Bolig, bygningsinstallasjon, tele/data-kommunikasjon, Elektriker , IKT, Varmepumpe
Linjer:Vg2 elenergi og ekom