Kurs/Priser:

VG2 Elenergi og ekomFor elever, praksiskandidater og andre som ønsker et fagbrev innen «sterkstrømsfagene» elektrikerfaget, energifagene, tavlemontørfaget eller elektroreparatørfaget. Kurset fører frem til eksamenen Vg2 Elenergi og ekom, (ele2102). Skoler kan bestille klassesett (over 10 lisenser) til rabatterte priser.

Pris: 7653
Medlemspris: 4591
Bokpakke-pris: 2514
Bestill

Bokpakke:

Elektronisk kommunikasjon Vg2 elenergi og ekom (Bokmål)

Boka beskriver teorien, metodene og det utstyret som benyttes for å montere slike anlegg. Boka legger vekt på lover, forskrifter og normer som til enhver tid skal ligge til grunn i det daglige arbeidet. Fagarbeideren skal ha god kjennskap til reglene for helse, miljø og sikkerhet under utførelsen av arbeidet.

Læreboka inneholder teoretiske og praktiske oppgaver som både skal gjøre eleven i stand til å bruke kunnskapen han eller hun har tilegnet seg.ISBN: 9788273457479 (Bokmål)
Antall sider: 485
Forfattere: Osmancausevic, Ale
Emner: Alarmanlegg, Antenne, Bolig, Brann, Bygginstallasjon, Datateknikk, Elektromagnetiske felt, Elektronikk, EMC, FEL, Installasjon, Jording, Kabling, Kommunikasjonsanlegg, Kortslutning, Lynvern, Matematikk, Måleteknikk, Overspenningsvern, Prosjektering, Sikkerhet, Vekselstrøm, Vern, Anleggsdokumentasjon, Ex-områder, Instrumentering, Bolig, bygningsinstallasjon, tele/data-kommunikasjon, Elektriker , Telekommunikasjonsmontør , Fiberoptikk, IKT
Linjer: Vg2 elektro, Vg2 elenergi, Vg2 elenergi og ekomElenergisystemer Vg2 elenergi og ekom (Bokmål)

Kjerneelementene fra læreplanen er integrert i læreboka. Dette skal gjøre eleven i stand til å vurdere og velge arbeidsmetoder innenfor faget blant annet med tanke på risikovurdering, personlig sikkerhet, maskinsikkerhet, datasikkerhet, miljø og bærekraft. Læreboka gir en innføring i fagområder som henter det teoretiske og praktiske grunnlaget fra mange tilgrensende fag. Fagemnene i boka må i første rekke ses i sammenheng med kompetansemålene for styresystemer og elektronisk kommunikasjon. Boka finnes også i elektroniske utgaver på www.elbok.no og i BrettBoka. Se Elforlagets nettsider for mer informasjon om disse.

ISBN: 978-82-7345-735-6 (Bokmål)
Antall sider: 354
Forfattere: Johnsen, Svein
Emner: Belysning, Bolig, Elkraft, Installasjon, Jording, Elektriker
Linjer: Vg2 elektro, Vg2 elenergi og ekomStyresystemer Vg2 elenergi og ekom (Bokmål)

Kjerneelementene fra læreplanen er integrert i læreboka. Dette skal gjøre eleven i stand til å vurdere og velge arbeidsmetoder innenfor faget blant annet med tanke på risikovurdering, personlig sikkerhet, maskinsikkerhet, datasikkerhet, miljø og bærekraft. Læreboka gir en innføring i fagområder som henter det teoretiske og praktiske grunnlaget fra mange tilgrensende fag. Fagemnene i boka må i første rekke ses i sammenheng med kompetansemålene for elenergisystemer og elektronisk kommunikasjon. Boka finnes også i elektroniske utgaver på www.elbok.no og i BrettBoka. Se Elforlagets nettsider for mer informasjon om disse.

ISBN: 978-82-7345-741-7 (Bokmål)
Antall sider: 376
Forfattere: Andersson-Ulseth Peter
Emner: Automatisering, Bygginstallasjon, Datateknikk, Elektronikk, Installasjon, Kabling, Kommunikasjonsanlegg, Bolig, bygningsinstallasjon, tele/data-kommunikasjon
Linjer: Vg2 elektro, Elektronisk utgave, Vg2 elenergi og ekom