Om Elskolen

Elskolen inneholder nettstudier for en rekke elektrofag.
Kursene er bygget opp med en oppgaverekke elev/lærling skal lære. Kursene inneholder en oppgaverekke med tilhørende tips, som fører frem til den aktuelle tverrfaglige eksamen.
Elskolen leverer også overgangskurs for elektromontører som ønsker å ta et nytt fagbrev.
Elskolen benyttes av opplæringskontor, bedrifter og enkeltpersoner.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!


Se moduler/priser


Åge Lauritzen
Fagsjef nettbasert opplæring

  Oppgaver

Det er to typer oppgaver, flervalgsoppgaver og innsendingsoppgaver.
For hvert tema møter man først en flervalgsoppgave med grunnleggende teori eller spørsmål fra regelverk. Denne oppgaven må bestås med 66%, for å komme videre i kurset.
Den andre oppgavetypen er innsendingsoppgaver. Disse oppgavene tar utgangspunkt i en praktisk arbeidsoppgave og besvares vanligvis som en prosatekst. Elev/lærling har tilgang på tips til hvordan oppgaven kan besvares.
Når en oppgave er besvart vil neste oppgave åpne seg. Oppgavene må derfor tas i rekkefølge.

I tillegg til lærebøkene som følger kurset inneholder det også en del hjelpefilmer om ulike temaer.
Det er vanlig at disse kursene kombineres med en nettlærer som retter, karaktersetter og kommer med tilbakemeldinger på de innsendte besvarelsene. Nettlærere kan være en person i et firma eller en fra det lokale opplæringskontoret. Dersom du ikke har tilgang på en nettlærer kan tjenesten formidles av Elskolen.

  Praksislogg

I tillegg til kursene har Elskolen utarbeidet en praksislogg, en digital opplæringsbok, i de fleste elektrofagene. Denne ivaretar bransjens krav til gjennomgående dokumentasjon fra 1. dag i videregående skole og ut læretiden. Praksisloggen er også godt egnet for de som ønsker å dokumentere sin praksis for å løse et nytt fagbrev.
Praksisloggen finnes også som app, både for android og for appleprodukter.  Digitale lærebøker

I tillegg til selve nettkurset så tilbyr vi på de fleste nettkursene lærebøker fra Elforlaget. Disse læremidlene finnes både i papirformat og i elektroniskform(nettsider). Du kan få ytterligere informasjon om de digitale lærebøkene her:

Video: Digitale lærebøker