Kjøpsbetingelser

Det forutsettes at 1 lisens gjelder for kun 1 lærling.
Ubenyttede lisenser refunderes ikke, men kan overføres til ny lærling/annen gruppe. Påbegynte lisenser, det vi si der lærlingen har levert 3 eller flere oppgaver vil ikke bli refundert eller overført.

Opplæringskontor får i henhold til prislisten redusert pris. Dette betinger at Nelfo fakturerer opplæringskontoret for lisensene.

For programmet e-lærling/eskole gjelder kjøpslovens bestemmelser med denne begrensning:

Et eventuelt erstatningsansvar som måtte oppstå i forbindelse med bruk av programmet er under enhver omstendighet begrenset til kjøpesummens størrelse.

  Copyright

Programvaren og innholdet i dette programmet er opphavsrettslig beskyttet.
Det må ikke uten nærmere avtale med NELFO kopieres eller på annen måte gjøres tilgjengelig i elektronisk eller trykket form for utenforstående (personer som ikke har tillatelse til å benytte programmet eller innholdet av det).