Bestilling av lisenserSkoler/opplæringskontorer skal ikke bruke denne siden for lisensbestilling, men istedet hente lisenser i lisenbanken etter logg inn.
Er du skole/opplæringskontor og trenger hjelp/ikke har konto så ta kontakt (se supportsiden for kontaktinfo).
Lisenser
Kurs/praksislogg
Antall:

Lisensbrukere(navn på lærlinger/elever som skal benytte lisensene)
Fornavn Etternavn E - post Fødselsdato
Adresseinformasjon
Bestiller:
Firma:
Navn:
Mobil:
E - post:
Fakturadresse:
Firma:
Merkes:
Adresse:
Postnr/sted:
Andre opplysninger