Kurs/Priser:

VG3 Energioperatørfaget 2022For lærlinger, praksiskandidater og andre som ønsker fagbrev. Kurset fører frem til eksamen EOP3103 Forutsetter bestått Vg2 elenergi og ekom ELE2102

Pris: 8817
Medlemspris: 4999
Bokpakke-pris: 4283
Bestill

Bokpakke:

Driftssentraler Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)
Boka inneholder blant annet driftssentraler, fjernkontroll og samband, og beskriver fjernkontrollsystemer, samband, drift, reguleringer, arbeidsrutiner og sikring.

Utgitt 2008

ISBN:978-82-7345-501-7 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:100
Forfattere:Haugan Bjarne
Emner:Elkraft
Linjer:Vg3 elektro


Elektriske maskiner og magnetiseringsutstyr Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)
Boka inneholder blant annet synkronmaskiner, asynkronmaskiner, likestrømmaskiner, magnetiseringsutstyr og kontroll- og styringssystemer.    

Utgitt 2008
 


 

 ISBN:978-82-7345-502-4 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:200
Forfattere:Kvistad, Magne
Emner:Elkraft
Linjer:Vg3 elektro


Reléteknikk Vg3 energioperatører (Bokmål&Nynorsk)
Boka inneholder blant annet vern i fordelingsnett 11 kV–22 kV, vern i fordelingsnett 66 kV–420 kV, transformatorvern, vern av synkrongenerator, vern av kraftstasjoner og vedlikehold av relévern

Utgitt 2009.ISBN:978-82-7345-504-8 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:70
Forfattere:Sebergsen, Jan H.
Emner:Elkraft
Linjer:Vg3 elektro


Transformatorer Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)

Transformatorer Vg3 energioperatør et viktig ledd i overføringen av elektrisk energi. Læreboka dekker fagemner i læreplanen for Energioperatørfaget Vg3 i Kunnskapsløftet. 
Den tar for seg de to hovedgruppene av transformatorer: krafttransformatorer og måletransformatorer.


Utgitt 2010

 ISBN: 978-82-7345-505-5 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider: 160
Forfattere: Svarte, Steinar
Emner: Elkraft
Linjer: Vg3 elektroTurbiner og turbinregulering Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)
Læreboka inneholder blant annet peltonturbiner, francisturbiner, kaplanturbiner, bulbturbiner, pumpeturbiner, revisjon, hydraulikk regulering, kjøleanlegg, lenseanlegg og HMS.   

Utgitt 2008 

 ISBN:978-82-7345-506-2 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:300
Forfattere:Vogt-Svendsen, Casper, Botnen Leiv, Jenssen, Helge
Emner:Elkraft
Linjer:Vg3 elektro


Vannkraftanlegg Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)
Boka inneholder blant annet; geologi, meteorologi, vannveien, dammer, luker, tilløpsrør, ventiler, kavitasjon og vedlikehold.             

Utgitt 2008
 

 

 ISBN:978-82-7345-507-9 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:236
Forfattere:Vogt-Svendsen, Casper, Botnen Leiv, Jenssen, Helge
Emner:Energioperatør
Linjer:Vg3 elektro


Apparatanlegg Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)
Boka inneholder blant annet systemoppbygning, kortslutninger og overgangsforløp, brytere, overspenninger og avledere, kontrollanlegg, start- og stoppfunksjoner, jording og måletransformatorer.

Utgitt 2014


ISBN:978-82-7345-625-0 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:143
Forfattere:Kvistad, Magne
Emner:Elkraft, Energioperatør
Linjer:Faglitteratur, Vg3 elektro


Kabelanlegg Vg3 energimontør (Bokmål)
Boka inneholder blant annet jording og vern, merking, forlegning, montasje, test og feilsøking.

Utgitt 2023


ISBN:978-82-8459-008-0 (Bokmål)
Antall sider:170
Forfattere:Johansson Magnus, Brandtun Hans, Espeland Kåre
Emner:Elkraft, Fordelingsnett, Installasjon, Jording, Kabling, Kommunikasjonsanlegg, Lynvern, Lys, Overspenningsvern, Vekselstrøm, Anleggsdokumentasjon, Energimontør
Linjer:Vg3 elektro, Vg3 energimontør