Kurs/Priser:

VG3 Energioperatørfaget 2022For lærlinger, praksiskandidater og andre som ønsker fagbrev. Kurset fører frem til eksamen EOP3103 Forutsetter bestått Vg2 elenergi og ekom ELE2102

Pris: 8817
Medlemspris: 4999
Bokpakke-pris: 3944
Bestill

Bokpakke:

Driftssentraler Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)

Nytt opplag kommer i løpet av september.

Boka inneholder blant annet driftssentraler, fjernkontroll og samband, og beskriver fjernkontrollsystemer, samband, drift, reguleringer, arbeidsrutiner og sikring.

Utgitt 2008


Driftssentraler Vg3 energioperatør kan også kjøpes som Brettbok, det vil si en pdf som viser hele boka, og som kan brukes på PC og nettbrett – se https://brettboka.no/ Priser, ISBN og annen relevant informasjon for denne utgaven finnes på Brettboka.no
ISBN: 978-82-7345-501-7 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider: 100
Forfattere: Haugan Bjarne
Emner: Elkraft
Linjer: Vg3 elektroElektriske maskiner og magnetiseringsutstyr Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)
Boka inneholder blant annet synkronmaskiner, asynkronmaskiner, likestrømmaskiner, magnetiseringsutstyr og kontroll- og styringssystemer.    

Utgitt 2008
 

Elektriske maskiner og magnetiseringsutstyr Vg3 kan også kjøpes som Brettbok, det vil si en pdf som viser hele boka, og som kan brukes på PC og nettbrett – se https://brettboka.no/ Priser, ISBN og annen relevant informasjon for denne utgaven finnes på Brettboka.no

 

 ISBN:978-82-7345-502-4 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:200
Forfattere:Kvistad, Magne
Emner:Elkraft
Linjer:Vg3 elektro


Reléteknikk Vg3 energioperatører (Bokmål&Nynorsk)
Boka inneholder blant annet vern i fordelingsnett 11 kV–22 kV, vern i fordelingsnett 66 kV–420 kV, transformatorvern, vern av synkrongenerator, vern av kraftstasjoner og vedlikehold av relévern

Utgitt 2009

Releteknikk Vg3 energioperatør kan også kjøpes som Brettbok, det vil si en pdf som viser hele boka, og som kan brukes på PC og nettbrett – se https://brettboka.no/ Priser, ISBN og annen relevant informasjon for denne utgaven finnes på Brettboka.no

 

 

  •   

Releteknikk Vg3 kan også lastes ned som PDF-filer fra Brettboka - http://brettboka.no/ 
Det forutsettes at det benyttes nettbrett eller PC for Windows
8 eller iOS (Mac og iPad).                                        
Vi regner med at flere plattformer kan benyttes etter hvert.

Priser, ISBN og annen relevant informasjon for denne utgaven finner dere på Brettboka.

 

 ISBN:978-82-7345-504-8 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:70
Forfattere:Sebergsen, Jan H.
Emner:Elkraft
Linjer:Vg3 elektro


Transformatorer Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)
Transformatorer Vg3 energioperatør et viktig ledd i overføringen av elektrisk energi. Læreboka dekker fagemner i læreplanen for Energioperatørfaget Vg3 i Kunnskapsløftet. 
Den tar for seg de to hovedgruppene av transformatorer: krafttransformatorer og måletransformatorer.


Utgitt 2010

Transformatorer Vg3 kan også kjøpes som Brettbok, det vil si en pdf som viser hele boka, og som kan brukes på PC og nettbrett – se https://brettboka.no/ Priser, ISBN og annen relevant informasjon for denne utgaven finnes på Brettboka.noISBN:978-82-7345-505-5 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:160
Forfattere:Svarte, Steinar
Emner:Elkraft
Linjer:Vg3 elektro


Turbiner og turbinregulering Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)
Læreboka inneholder blant annet peltonturbiner, francisturbiner, kaplanturbiner, bulbturbiner, pumpeturbiner, revisjon, hydraulikk regulering, kjøleanlegg, lenseanlegg og HMS.   

Utgitt 2008

Turbiner og turbinregulering Vg3 kan også kjøpes som Brettbok, det vil si en pdf som viser hele boka, og som kan brukes på PC og nettbrett – se https://brettboka.no/ Priser, ISBN og annen relevant informasjon for denne utgaven finnes på Brettboka.no

 

 

 ISBN:978-82-7345-506-2 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:300
Forfattere:Vogt-Svendsen, Casper, Botnen Leiv, Jenssen, Helge
Emner:Elkraft
Linjer:Vg3 elektro


Vannkraftanlegg Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)
Boka inneholder blant annet; geologi, meteorologi, vannveien, dammer, luker, tilløpsrør, ventiler, kavitasjon og vedlikehold.             

Utgitt 2008

Vannkraftanlegg Vg3 kan også kjøpes som Brettbok, det vil si en pdf som viser hele boka, og som kan brukes på PC og nettbrett – se https://brettboka.no/ Priser, ISBN og annen relevant informasjon for denne utgaven finnes på Brettboka.no

 

 

 ISBN:978-82-7345-507-9 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:236
Forfattere:Vogt-Svendsen, Casper, Botnen Leiv, Jenssen, Helge
Emner:Energioperatør
Linjer:Vg3 elektro


Apparatanlegg Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)
Boka inneholder blant annet systemoppbygning, kortslutninger og overgangsforløp, brytere, overspenninger og avledere, kontrollanlegg, start- og stoppfunksjoner, jording og måletransformatorer.

Utgitt 2014

Apparatanlegg  kan også kjøpes som Brettbok, det vil si en pdf som viser hele boka, og som kan brukes på PC og nettbrett – se https://brettboka.no/ Priser, ISBN og annen relevant informasjon for denne utgaven finnes på Brettboka.no
ISBN:978-82-7345-625-0 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:143
Forfattere:Kvistad, Magne
Emner:Elkraft, Energioperatør
Linjer:Faglitteratur, Vg3 elektro


Kabelanlegg Vg3 energimontør (Bokmål&Nynorsk)

Boka kommer i revidert versjon i august/september.

Boka inneholder blant annet jording og vern, merking, forlegning, montasje, test og feilsøking.

Utgitt 2017ISBN: 978-82-7345-666-3 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider: 170
Forfattere: Johansson Magnus, Brandtun Hans, Espeland Kåre
Emner: Elkraft, Kabling, Elektriker , Energimontør
Linjer: Etterutdanning, Faglitteratur, Vg3 elektro, elskolen, Vg3 energimontør