Nyheter:

Praksislogg vg3 signalmontørfaget klar for gjennomsyn


23. november 2022

Praksislogg vg3 signalmontørfaget rev 2022

Praksisloggene for vg3 er under revisjon. De tilpasses nå de nye læreplanene som blir gjeldene fra 1. august 2022.

Vi legger ut praksisloggene til gjennomsyn fortløpende som vi jobber med dem, så følg gjerne med og test dem ut.

Dersom du har kommentarer så send disse til age.lauritzen@nelfo.no

 

Vg3 signalmontørfaget:

Brukernavn: signal
Passord: Demomontør