Nyheter:

Praksisloggen for Vg3 Elektroreparatørfaget er klar


13. oktober 2022

Praksisloggene revideres fortløpende og tilpasse de nye læreplanene 2022.

Praksisloggen for Vg3 Elektroreparatørfaget har ligget ute til gjennomsyn en stund og er nå klar til bruk.