Nyheter:

Ny praksislogg for Vg3 Energimontørfaget


09. juni 2022

Praksisloggene revideres fortløpende og tilpasse de nye læreplanene 2022. Praksisloggene har nå ligget ute til gjennomsyn en stund og tilbakemeldingene er gjennomgått.

Praksisloggen for Vg3 Energimontørfaget er revidert og klar til bruk.