Nyheter:

Mottaksskjema nye lærlinger


08. september 2020

Mottaksskjema for nye lærlinger

Det er, i samarbeid med Opplæringskontorene, OKEL i Bergen og omegn og EFONT i Nord-Trøndelag, utarbeidet et mottakskjema for nye lærlinge.
Sjemaet er ment som en huskeliste med punkter det er naturlig å gjenomgå i møtet med nye lærlinger.


Skjemaet har to deler. En del for lærebedriften og en for oplæringskontoret.
Mottaksskjemaet er å finne på nettlærersidene under Ressurser.