Nyheter:

Praksisloggen for Vg3 Automatiseringsfaget er klar


02. januar 2023

Praksisloggene revideres fortløpende og tilpasse de nye læreplanene 2022.

 

 

Praksisloggen for Vg3 Automatiseringsfaget har ligget ute til gjennomsyn en stund og er nå klar til bruk.