Nyheter:

Praksisloggen for Vg3 Energioperatørfaget er klar


13. september 2022

Praksisloggene revideres fortløpende og tilpasse de nye læreplanene 2022.

Praksisloggen for Vg3 Energioperatørfaget har ligget ute til gjennomsyn en stund og er nå klar til bruk.