Nyheter:

NY Praksislogg Vg3 energioperatørfaget


05. september 2022

Praksislogg Vg3 energioperatørfaget

Det revideres praksislogger tilpasset den nye læreplanen som blir gjeldene fra 1. august 2022.

Praksisloggen er klar for til gjennomsyn så test den gjerne ut.

Dersom du har kommentarer så send disse til age.lauritzen@nelfo.no

 

Vg3 energioperatørfaget

Brukernavn: energieop
Passord: Demomontør1