Nyheter:

Praksisloggen for Vg3 IT - driftsfaget er klar


25. august 2022

Praksisloggene revideres fortløpende og tilpasse de nye læreplanene 2022.

Praksisloggen for Vg3 IT- driftsfaget har ligget ute til gjennomsyn en stund og er nå klar til bruk.