Nyheter:

Praksisloggen for Vg3 Kulde- og varmepumpeteknikkfaget klar


11. august 2022

Praksisloggene revideres fortløpende og tilpasse de nye læreplanene 2022. 

Praksisloggen for Vg3 Kulde- og varmepumpeteknikkfaget har ligget ute til gjennomsyn en stund og er nå klar til bruk.