Nyheter:

Praksislogg vg3 Kulde- og varmepumpeteknikkfaget


28. juni 2022

Praksislogg vg3 Kulde- og varmepumpeteknikkfaget rev 2022

Praksisloggene for vg3 er under revisjon. De tilpasses nå de nye læreplanene som blir gjeldene fra 1. august 2022.

Vi legger ut praksisloggene til gjennomsyn fortløpende som vi jobber med dem, så følg gjerne med og test dem ut.

Dersom du har kommentarer så send disse til age.lauritzen@nelfo.no

 

Vg3 Kulde- og varmepumpeteknikkfaget

Brukernavn: kulde
Passord: Demomontør1