Nyheter:

NY praksislogg -IT Driftsfaget


03. juni 2022

Praksislogg vg3 IT Driftsfaget

IT Driftsfaget er nytt.  Det er utviklet en praksislogg for dette faget tilpasset den nye læreplanen som blir gjeldene fra 1. august 2022.

Praksisloggen er klar for til gjennomsyn så test den gjerne ut.

Dersom du har kommentarer så send disse til age.lauritzen@nelfo.no

 

Vg3 IT Driftsfaget

Brukernavn: driftsfag
Passord: Demomontør1