Nyheter:

Ny praksislogg - Heismontørfaget


21. februar 2022

Praksislogg vg3 Heismontørfaget rev 2022

Praksisloggene for vg3 er under revisjon. De tilpasses nå de nye læreplanene som blir gjeldene fra 1. august 2022.

Vi legger ut praksisloggene til gjennomsyn fortløpende som vi jobber med dem, så følg gjerne med og test dem ut.

Dersom du har kommentarer så send disse til age.lauritzen@nelfo.no

 

Vg3 Heismontørfaget

Brukernavn: heismontør
Passord: Demomontør1