Nyheter:

E-bøker offline


24. mai 2023

Bruk av digitale lærebøker offline

Det har kommet noen spørsmål om hvordan man kan bruk de digitale lærebøkene offline. 

Før eksamen så logger du inn på elbok.no med samme brukernavn og passord som du bruker på Elskolen.no.

Deretter åpner du de boktitlene du ønsker tilgang til i offline modus. All teksten i boken du har valgt(åpnet) blir automatisk lastet ned til enheten du logget inn på. 
Bilder/grafikk lastes ikke ned automatisk på samme måte som tekst, her må du åpne sidene med bilder/grafikk som du ønsker tilgjengelig offline. Dette betyr at du må bla gjennom sider med bilder/grafikk som du ønsker tilgjengelig før eksamen.
 

Innholdet blir lagret i enhetens cache, hvis du sletter cachen så må innholdet lastes ned på nytt for å være tilgjengelig offline.

Vi anbefaler at du sjekker at du faktisk har tilgang til innholdet offline før du sitter på eksamen.


Du finner mer informasjon om denne prossedyren i Elbok.