Nyheter:

Praksislogger i skolen


24. august 2021

I forbindelse med nye læreplaner i Fagfornyelsen, vil praksisloggene for vg1 og vg2 utgå. Praksisloggene for vg3 vil videreføres.I programfaget, YFF, Yrkesfaglig fordypning arbeider elevene med Vg3 læreplanmål. Praksisloggene for vg3 benyttes derfor på samme måte som tidligere, for å ivareta den gjennomgående dokumentasjonen fra vg1 og ut læretiden.

Det innføres nye læreplaner for vg3 i august 2022. Praksisloggene for vg3 vil da bli revidert for å ivareta kompetansemålene i de nye læreplanene.