Nyheter:

Nye nettlærersiden


29. april 2021

Vi har nå åpnet for at de som ønsker kan benytte seg av de nye nettlærersidene.

Ved å logge inn på core.elskolen.no så kommer dere til de nye sidene. Planen er å kjøre gammel og ny løsning paralelt til og med sommeren og etter sommeren er det kun de nye nettlærsidene som gjelder.


Vi håper dere har anledning til å prøve ut de nye sidene. Tilbakemeldinger tas i mot med takk. Vi har tiden frem til august til å gjøre tilpasninger som det er behov for.

Tilbakemeldinger kan meldes på andreb@nelfo.no


Vi har noen funksjoner som ikke er ferdigstilt, dette er: fordeling av Munionettkurslisenser, kursbevis og meldingfunksjonen. Disse vil bli ferdigstilt fortløpende.