Kurs/Priser:

VG3 Heismontør 2022

Pris: 8112
Medlemspris: 4867
Bokpakke-pris: 2954
Bestill

Bokpakke:

Elektriske motoranlegg (Bokmål&Nynorsk)
Elektriske motoranlegg heiser er skrevet for elever og lærlinger som følger videregående programfag Vg3 for heismontører. Sammen med lærebøkene Introduksjon til heisfaget, Montasjeteknikk, Vedlikehold og feilsøking og Hydrauliske heiser dekker denne boka kompetansemålene i læreplanen i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift. Lærestoffet i boka er utviklet i nært samarbeid med fagmiljøet.


Formålet med Elektriske motoranlegg er å gi eleven/lærlingen god systemforståelse, slik at man kan arbeide på heisens elektriske anlegg uten fare for utstyr og egen helse.

ISBN:978-82-7345-704-2 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:220
Forfattere:Holten Per
Emner:Heis
Linjer:Vg3 heismontør


Introduksjon til heisfaget (Bokmål&Nynorsk)

Introduksjon til heisfaget er skrevet for elever og lærlinger som følger videregående programfag Vg3 for heismontører. Sammen med lærebøkene MontasjeteknikkVedlikehold og feilsøkingElektriske motoranlegg og Hydrauliske heiser dekker denne boka kompetansemålene i læreplanen i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift. Lærestoffet i boka er utviklet i nært samarbeid med fagmiljøet.ISBN:978-82-7345-690-8 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:118
Forfattere:Bye Aarup Kari-Anne, Håvi Geir
Emner:Heis
Linjer:Vg3 heismontør


Hydrauliske heiser (Bokmål&Nynorsk)

Hydrauliske heiser er skrevet for elever og lærlinger som følger videregående programfag Vg3 for heismontører. Sammen med lærebøkene Introduksjon til heisfaget, MontasjeteknikkVedlikehold og feilsøking og Elektriske motoranlegg dekker denne boka kompetansemålene i læreplanen i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift. Lærestoffet i boka er utviklet i nært samarbeid med fagmiljøet. 

Formålet med Hydrauliske heiser er å gi en grunnleggende innføring i hvordan hydraulikk virker, og hvordan hydraulikk blir brukt i heiser. Etter en innføring i de fysiske lovene som gjelder for hydrauliske heiser, beskriver boka hvordan en hydraulisk heis fungerer og hvilke hovedkomponenter som inngår. Sentrale temaer er videre montasje, vedlikehold, feilsøking og reparasjon av heisen. I boka er også regelverk og HMS som gjelder for arbeid på hydrauliske heiser tatt med.ISBN: 978-82-7345-707-3 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider: 106
Forfattere: Bye Aarup Kari-Anne, Løchting Roy
Emner: Heis
Linjer: Vg3 heismontørVedlikehold og feilsøking (Bokmål&Nynorsk)

Vedlikehold og feilsøking er skrevet for elever og lærlinger som følger videregående programfag Vg3 for heismontører. Sammen med Introduksjon til heisfaget, MontasjeteknikkElektriske motoranlegg og Hydrauliske heiser dekker denne boka kompetansemålene i læreplanen i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift. Lærestoffet i boka er utviklet i nært samarbeid med fagmiljøet. 

Læreboka tar for seg kompetansemålene i læreplanen som omhandler service og vedlikehold, men stoffet i boka må sees i sammenheng med de andre bøkene i serien. Boka behandler ikke vedlikehold av spesielle produkter, da dette må læres i hver enkelt bedrift. For best mulig utbytte av opplæringen må derfor eleven kombinere teorien i boka med utførelsen av de konkrete arbeidsoppgavene i bedriften. ISBN:978-82-7345-701-1 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:98
Forfattere:Bye Aarup Kari-Anne
Emner:Alarmanlegg, Bygginstallasjon
Linjer:Vg3 heismontør


Montasjeteknikk (Bokmål&Nynorsk)

Montasjeteknikk er skrevet for elever og lærlinger som følger videregående programfag Vg3 for heismontører. Sammen med lærebøkene Introduksjon til heisfaget, Vedlikehold og feilsøkingElektriske motoranlegg og Hydrauliske heiser dekker denne boka kompetansemålene i læreplanen i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift. Lærestoffet i boka er utviklet i nært samarbeid med fagmiljøet. 

Formålet med Montasjeteknikk er å gi en innføring i generell montasjeteknikk, hvilken rekkefølge man skal jobbe i og framdrift ved installasjon av ny heis. Ulike arbeidsmetoder og teknikker varierer fra bedrift til bedrift på grunn av variasjon i produkter og tekniske løsninger. Læreboka fokuserer derfor på generelle montasjemetoder, og den bør benyttes sammen med den praktiske opplæringen som lærlingen gjennomgår.  

Målgruppa for boka er elever og lærlinger. Det er derfor lagt vekt på å skrive en bok for de som er dyktigere som praktikere enn teoretikere, det vil si med korte tekster, klart språk og varierte bilder og illustrasjoner. ISBN:978-82-7345-698-4 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:122
Forfattere:Bariås Emil L., Sælid Jonas
Emner:Heis
Linjer:Vg3 heismontør